شریف کریمی

شریف کریمی

نام و نام خانوادگی : شریف کریمی نام مستعار:شریف تیرگران محل تولد :تیرگران (سنندج) تاریخ تولد : 1344 تاریخ جانباختن :1366.05.31 محل و نحوه جانباختن: قشلاق (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :