عباس فیضی

عباس فیضی

نام و نام خانوادگی : عباس فیضی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.12.20 محل و نحوه جانباختن: قشلاخ (دیواندره) . در درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :