رسول کتانی

نام و نام خانوادگی : رسول کتانی نام مستعار:ندارد محل تولد :دارلک (مهاباد) تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1361.11.20 محل و نحوه جانباختن: قزل قویی . دارلک (مهاباد) زندگی نامه :