مهناز مدنی

مهناز مدنی

نام و نام خانوادگی : مهناز مدنی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.07.12 محل و نحوه جانباختن: قزل بلاغ (دیواندره) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :