اسمر مجنون

اسمر مجنون

نام و نام خانوادگی : اسمر مجنون نام مستعار:ندارد محل تولد :مهاباد تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1362.12.20 محل و نحوه جانباختن: قزلجه (مهاباد) . تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :