عباس حسنی

نام و نام خانوادگی : عباس حسنی نام مستعار:ندارد محل تولد :قروچه (سقز) تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1361.09.01 محل و نحوه جانباختن: قروچه (سقز) . مریوان زندگی نامه :