عمر جمیانی

نام و نام خانوادگی : عمر جمیانی نام مستعار:ندارد محل تولد :تورجان (سقز) تاریخ تولد : 1344 تاریخ جانباختن :1361.09.01 محل و نحوه جانباختن: قروچا (سقز) . انفجار مین در مقر پیشمرگان

توفیق روزه

توفیق روزه

نام و نام خانوادگی : توفیق روزه نام مستعار:ندارد محل تولد :ره‌نگه‌ رێژان (سقز) تاریخ تولد : 1344 تاریخ جانباختن :1361.09.01 محل و نحوه جانباختن: قروچا (سقز) . انفجار مین در مقر پیشمرگان زندگی نامه :