عطا قرآنی

عطا قرآنی

نام و نام خانوادگی : عطا قرآنی نام مستعار:ندارد محل تولد :بانه تاریخ تولد : 1331 تاریخ جانباختن :1361.09.01 محل و نحوه جانباختن: قروچای (سقز) . انفجار مین در مقر پیشمرگان زندگی نامه :