منصور باقری

منصور باقری

نام و نام خانوادگی : منصور باقری نام مستعار:منصور غیاث آوا محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.08.15 محل و نحوه جانباختن: قالقالی (دیواندره) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :