هوشنگ مقبلی

نام و نام خانوادگی : هوشنگ مقبلی نام مستعار:ندارد محل تولد :سقز تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :1364.08.23 محل و نحوه جانباختن: قازلیان (بوکان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

عمر محمدی

عمر محمدی

نام و نام خانوادگی : عمر محمدی نام مستعار:عمر حاجی ‌‌‌‌غفور محل تولد :لگز (سقز) تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1364.08.23 محل و نحوه جانباختن: قازلیان (بوکان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

رسول فیضی

رسول فیضی

نام و نام خانوادگی : رسول فیضی نام مستعار:ندارد محل تولد :یه‌کشه‌وه‌ (بوکان) تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1364.08.23 محل و نحوه جانباختن: قازلیان (بوکان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :