نعمت جولایی

نعمت جولایی

نام و نام خانوادگی : نعمت جولایی نام مستعار:ندارد محل تولد :میانه (مریوان) تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1363.10.11 محل و نحوه جانباختن: عصرآباد (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :