عبدالرحمان گلی

عبدالرحمان گلی

نام و نام خانوادگی : عبدالرحمان گلی نام مستعار:فتاح کامیاران محل تولد :کلوچه (کامیاران) تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :تابستان 1362 محل و نحوه جانباختن: صالح آباد (کامیاران) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :