اشرف زندی

اشرف زندی

نام و نام خانوادگی : اشرف زندی نام مستعار:آرام محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :1361.10.20 محل و نحوه جانباختن: شکنجه وحشیانه و سپس اعدام توسط نیروهای رژیم. زندگی نامه :