عبدوالله حه‌وته‌وانان

نام و نام خانوادگی : عبدوالله حه‌وته‌وانان نام مستعار:ندارد محل تولد :حه‌وته‌وانان (مهاباد) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1358.02.03 محل و نحوه جانباختن: شهر نقده . در درگیری داخل این شهر زندگی نامه :