رئوف کهنه پوشی

رئوف کهنه پوشی

نام و نام خانوادگی : رئوف کهنه پوشی نام مستعار:ندارد محل تولد :ره‌شه‌دێ (مریوان) تاریخ تولد : 1334 تاریخ جانباختن :1358.04.23 محل و نحوه جانباختن: شهر مریوان . تصرف مقر پاسداران و مزدوران محلی در این شهر زندگی نامه :

جلال نسیمی

جلال نسیمی

نام و نام خانوادگی : جلال نسیمی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1358.06.03 محل و نحوه جانباختن: شهر مریوان . تیرباران در پادگان این شهر زندگی نامه :