حیدر میدانی
|

حیدر میدانی

نام و نام خانوادگی : حیدر میدانی نام مستعار: ندارد محل تولد : روستای تیز آباد – سقز تاریخ تولد : نامشخص تاریخ جانباختن :24-8-1365 محل و نحوه جانباختن:  بلندی های “حاجی کیمی” بوکان – درگیری با نیروهای حزب دموکرات

عثمان فرج پور

عثمان فرج پور

نام و نام خانوادگی : عثمان فرج پور نام مستعار:ندارد محل تولد :حاجی ممدان (سقز) تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1360.08.18 محل و نحوه جانباختن: شهر سقز . در صف تظاهرات هدف کالیبر 50 پاسداران قرار گرفت زندگی نامه :

رحیم بلوری

رحیم بلوری

نام و نام خانوادگی : رحیم بلوری نام مستعار:ندارد محل تولد :مهاباد تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1360.09.30 محل و نحوه جانباختن: شهر سقز . عملیات تعرضی پیشمرگان زندگی نامه :