حمید سلطانی

نام و نام خانوادگی : حمید سلطانی نام مستعار:ندارد محل تولد :حاجی لک (مهاباد) تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1360.09.19 محل و نحوه جانباختن: شهر بوکان . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :