فرهاد رضایی

فرهاد رضایی

نام و نام خانوادگی : فرهاد رضایی نام مستعار:حبیب سنه‌یی محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1366.05.17 محل و نحوه جانباختن: شهر بوكان . توسط نیروهای رژیم به رگبار بسته شد زندگی نامه :