محمد صالحی

نام و نام خانوادگی : محمد صالحی نام مستعار:ندارد محل تولد :شه‌شه‌ (بانه) تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1363.05.09 محل و نحوه جانباختن: شهر بانه . عملیات تعرضی پیشمرگان زندگی نامه :

مصطفی فلاحی

مصطفی فلاحی

نام و نام خانوادگی : مصطفی فلاحی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.02.04 محل و نحوه جانباختن: شهر بانه . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم به کردستان زندگی نامه :