طاهر منافی

طاهر منافی

نام و نام خانوادگی : طاهر منافی نام مستعار:ندارد محل تولد :حسن نوران (اشنویه) تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1361.12.02 محل و نحوه جانباختن: شهر اشنویه . عملیات تعرضی پیشمرگان