حسین سهرابی

حسین سهرابی

نام و نام خانوادگی : حسین سهرابی نام مستعار:ندارد محل تولد :قوم قلا (مهاباد) تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1360.03.03 محل و نحوه جانباختن: شركت کشتارگاه در نزدیکی ایندرقاش . بر اثر تیراندازی پاسداران رژیم زندگی نامه :