صلاح بهرامی

صلاح بهرامی

نام و نام خانوادگی : صلاح بهرامی نام مستعار:صلاح سنه‌یی محل تولد :سنندج تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.06.11 محل و نحوه جانباختن: شرفکند (بوکان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :