مجید باقری

نام و نام خانوادگی : مجید باقری نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.03.02 محل و نحوه جانباختن: شایگان (کامیاران) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :