یحیی حسینی

یحیی حسینی

نام و نام خانوادگی : یحیی حسینی نام مستعار:ندارد محل تولد :قالوجە (دیواندره) تاریخ تولد : 1349 تاریخ جانباختن :1366.06.10 محل و نحوه جانباختن: سەولە (دیواندره) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :