روشنک زنگی

روشنک زنگی

نام و نام خانوادگی : روشنک زنگی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1347 تاریخ جانباختن :1365.06.09 محل و نحوه جانباختن: سێفی خواروو (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :