ثروت شریفی

ثروت شریفی

نام و نام خانوادگی : ثروت شریفی نام مستعار:ندارد محل تولد :سازان (هلبجه) تاریخ تولد : 1346 تاریخ جانباختن :1363.12.21 محل و نحوه جانباختن: سیسارک و چومان (بانه) . درگیری با حزب دمکرات زندگی نامه :