باسط خالدی

باسط خالدی

نام و نام خانوادگی : باسط خالدی نام مستعار:ندارد محل تولد :كانی چەرمو (دیواندره) تاریخ تولد : 1344 تاریخ جانباختن :1366.04.10 محل و نحوه جانباختن: سوله (دیواندره) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :