رضا جوادی

نام و نام خانوادگی : رضا جوادی نام مستعار:جعفر محل تولد :بجنورد تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.10.14 محل و نحوه جانباختن: سورکیو (بانه) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :