فتح الله مصطفایی

فتح الله مصطفایی

نام و نام خانوادگی : فتح الله مصطفایی نام مستعار:فه‌تی اویهنگ محل تولد :اویهنگ (سنندج) تاریخ تولد : 1347 تاریخ جانباختن :1370.04.24 محل و نحوه جانباختن: سلیمانیه . بر اثر ترکش توپخانه ای رژیم جنایتکار بعث زندگی نامه :