عثمان حقیقت

عثمان حقیقت

نام و نام خانوادگی : عثمان حقیقت نام مستعار:دکتر عثمان محل تولد :بوکان تاریخ تولد : 1334 تاریخ جانباختن :1366.03.09 محل و نحوه جانباختن: سلسی (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :