محمود خدری

محمود خدری

نام و نام خانوادگی : محمود خدری نام مستعار:سامان محل تولد :جەیران مینە (دیواندره) تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1366.05.07 محل و نحوه جانباختن: سلته کلتو (سقز) . جنگ با جزب دمکرات زندگی نامه :

حامد محمدی

حامد محمدی

نام و نام خانوادگی : حامد محمدی نام مستعار:حامد سور محل تولد :باشبلاغ (سقز) تاریخ تولد : 1340 تاریخ جانباختن :1365.06.30 محل و نحوه جانباختن: سلته کلتو (سقز) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :