یحیی ایرجی

یحیی ایرجی

نام و نام خانوادگی : یحیی ایرجی نام مستعار:ندارد محل تولد :سقز تاریخ تولد : 1337 تاریخ جانباختن :1363.03.25 محل و نحوه جانباختن: قروچای () . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

ابوبکر احمدی

ابوبکر احمدی

نام و نام خانوادگی : ابوبکر احمدی نام مستعار:ابوبکر احمد قلو محل تولد :قباغکندی (مهاباد) تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1360.06.05 محل و نحوه جانباختن: سقز . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

امیر اعظمی

نام و نام خانوادگی : امیر اعظمی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1358.03 محل و نحوه جانباختن: سقز . سانجه ماشین در ماموریت تشکیلاتی زندگی نامه :