محمود احمدی

نام و نام خانوادگی : محمود احمدی نام مستعار:محمود باغچه محل تولد :باغچه (بوکان) تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1364.02.16 محل و نحوه جانباختن: سرباغچه (بوکان) . جنگ با حزب دمکرات زندگی نامه :