شریف یوسفی

شریف یوسفی

نام و نام خانوادگی : شریف یوسفی نام مستعار:ندارد محل تولد :کوره دره (کامیاران) تاریخ تولد : 1314 تاریخ جانباختن :اسفند 1360 محل و نحوه جانباختن: سراب نیلوفر کرمانشاه . اعدام زندگی نامه :