محمد جعفری

محمد جعفری

نام و نام خانوادگی : محمد جعفری نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.10.26 محل و نحوه جانباختن: ساوسلیمانیه (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :