ناصر کریمی

ناصر کریمی

نام و نام خانوادگی : ناصر کریمی نام مستعار:دکتر ایرج محل تولد :بیار (کامیاران) تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1364.05.23 محل و نحوه جانباختن: زویران (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :