طاهر احمدی

طاهر احمدی

نام و نام خانوادگی : طاهر احمدی نام مستعار:طاهر برقرو محل تولد :برقرو (مریوان) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.01.27 محل و نحوه جانباختن: زندان مریوان . اعدام زندگی نامه :

اسعد تاجیک

اسعد تاجیک

نام و نام خانوادگی : اسعد تاجیک نام مستعار:ندارد محل تولد :وله‌ژێر (مریوان) تاریخ تولد : 1335 تاریخ جانباختن :1361.09.26 محل و نحوه جانباختن: زندان مریوان . تیرباران زندگی نامه :