صدیق زندی

صدیق زندی

نام و نام خانوادگی : صدیق زندی نام مستعار:آران محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1361.10.20 محل و نحوه جانباختن: زندان قزل حصار . شکنجه و بعدا اعدام گردید زندگی نامه :