ناصر هادی

ناصر هادی

نام و نام خانوادگی : ناصر هادی نام مستعار:ندارد محل تولد :مریوان تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :شهریور 1367 محل و نحوه جانباختن: زندان سنندج . تیرباران زندگی نامه :

عطیه شریفی

عطیه شریفی

نام و نام خانوادگی : عطیه شریفی نام مستعار:عطیه گزان محل تولد :گزان علیا (سنندج) تاریخ تولد : 1346 تاریخ جانباختن :شهریور 1367 محل و نحوه جانباختن: زندان سنندج . تیرباران زندگی نامه :