صلاح فیضی

نام و نام خانوادگی : صلاح فیضی نام مستعار:ندارد محل تولد :سقز تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :شهریور 1367 محل و نحوه جانباختن: زندان سقز . تیرباران زندگی نامه :

حسن حسن پور

حسن حسن پور

نام و نام خانوادگی : حسن حسن پور نام مستعار:حسن سلته کلتو محل تولد :سلته کلتو (سقز) تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :شهریور 1367 محل و نحوه جانباختن: زندان سقز . تیرباران زندگی نامه :