سهراب غلامی

سهراب غلامی

نام و نام خانوادگی : سهراب غلامی نام مستعار:ندارد محل تولد :کرمانشاه تاریخ تولد : 1336 تاریخ جانباختن :1361.06.06 محل و نحوه جانباختن: زندان دیزل آباد کرمانشاه . تیرباران زندگی نامه :

ناصر پیشکار

ناصر پیشکار

نام و نام خانوادگی : ناصر پیشکار نام مستعار:ندارد محل تولد :اویهنگ (سنندج) تاریخ تولد : 1333 تاریخ جانباختن :1360.10.30 محل و نحوه جانباختن: زندان دیزل آباد (کرمانشاه) . تیرباران زندگی نامه :