صدیق ارمند

نام و نام خانوادگی : صدیق ارمند نام مستعار:ندارد محل تولد :کلکه جار (دیواندره) تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1365.07.11 محل و نحوه جانباختن: زندان تکاب . تیرباران زندگی نامه :