وریا

وریا

نام و نام خانوادگی : وریا نام مستعار:وریا چوری محل تولد :چور (مریوان) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.11.11 محل و نحوه جانباختن: زندان (تهران) . اعدام زندگی نامه :