عمر خدایی

عمر خدایی

نام و نام خانوادگی : عمر خدایی نام مستعار:ندارد محل تولد :منطقه اشنویه تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :شهریور 1360 محل و نحوه جانباختن: زندان تبریز . تیرباران زندگی نامه :

ضیا

نام و نام خانوادگی : ضیا نام مستعار:ضیا (نام تشکیلاتی) محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1360 محل و نحوه جانباختن: زندان تبریز . تیر باران زندگی نامه :

رضا نوریان

نام و نام خانوادگی : رضا نوریان نام مستعار:رضا توسلی محل تولد :بابل (مازندران) تاریخ تولد : 1334 تاریخ جانباختن :مرداد 1360 محل و نحوه جانباختن: زندان تبریز . تیرباران زندگی نامه :