هاشم سریدی

هاشم سریدی

نام و نام خانوادگی : هاشم سریدی نام مستعار:ندارد محل تولد :امامزاده هاشم (رشت) تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1363.04.26 محل و نحوه جانباختن: زندان اوین . تیرباران زندگی نامه :