صابر نعلی

صابر نعلی

نام و نام خانوادگی : صابر نعلی نام مستعار:ندارد محل تولد :میاندوآب تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1366 محل و نحوه جانباختن: زندان اورمیه . تیرباران زندگی نامه :