ناجی غفوری

ناجی غفوری

نام و نام خانوادگی : ناجی غفوری نام مستعار:ندارد محل تولد :بانه تاریخ تولد : 1334 تاریخ جانباختن :1360.09.03 محل و نحوه جانباختن: زندان اطلاعات سپاه پاسداران . اعدام زندگی نامه :