عزیز حسینی

نام و نام خانوادگی : عزیز حسینی نام مستعار:ندارد محل تولد :خاتون باغ (مهاباد) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1361 محل و نحوه جانباختن: روستای سنجاق . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :