صدیق کمانگر

صدیق کمانگر

نام و نام خانوادگی : صدیق کمانگر نام مستعار:ندارد محل تولد :آفریان (کامیاران) تاریخ تولد : 1325 تاریخ جانباختن :1368.06.13 محل و نحوه جانباختن: کردستان عراق ـ ترور توسط عامل جمهوری اسلامی