فتاح رازدار

نام و نام خانوادگی : فتاح رازدار نام مستعار:ندارد محل تولد :گێڵی كەران (مریوان) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.04.05 محل و نحوه جانباختن: دیزج دول (ارومیه) . درگیری با نیروهای رژیم جمهوری اسلامی زندگی نامه :